Základní pojmy a obecný postup

Před zahájením práce je nutné si uvědomit, jak vlastně budete zhruba postupovat.

Při zapnutí Maxe uvidíte čtyři různé výřezy, se čtyřmi různými pohledy. V nich budete sledovat to co vytváříte. Všechny objekty co vytváříte i ty nejsložitější bývají vytvořeny ze základních, nejjednodušších objektů nazývaných primitiva. Jejich postupnou úpravou se dopracujete k jakémukoliv výsledku, který zamýšlíte. Před začátkem práce je dobré vybrat si vhodné primitivum, které vám umožní dobrý základ pro začátek práce. Je to zcela individuální a intuitivní proces.

Po vytvoření modelu můžete model převést do jiné aplikace, která slouží pro modelování detailů. Tyto aplikace pracují hlavně se štětci, které jakoby kreslí po povrchu. Pokud si pamatujete, tyto programy jsou např. Mudbox a ZBrush.

Poté model opět přesouváte zpátky do Maxe, kde na něj vyzkoušíte různé osvětlení. Až se vám bude výsledek zdát optimální, pokračujete v práci na texturování a přiřazování materiálů jednotlivým objektům.

U některých objektů je nutné před přiřazením textury, změnit jejich UVW mapu, která udává rozložení textury. Pro vysvětlení, pokud budete mít UVW mapu nesprávně nastavenou textura se může jevit jako napnutá nebo nahuštěná na jedno místo. Poté přiřadíte objektu materiál, který ovlivňuje jeho celkový vzhled a interakci s osvětlením. Existují dva základní druhy textur, na velké jednotné povrchy jako je třeba trávník se používají textury opakující se a navazující na sebe. U detailnějších objektů se používají textury, které se neopakují, a tak každý bod na povrchu objektu je jedinečný.

V tomto okamžiku máte na výběr začít renderovat a tím vytvořit statický obrázek nebo vytvořit animaci, jejíž výstup bude video. Při animaci se může měnit poloha, rotace, velikost nebo jiné parametry objektů, tyto změny se zaznamenávají v čase na časovou osu. Výsledkem záznamu těchto změn na animační osu je animace. Animační osa obsahuje jednotlivé snímky, každý ze snímků může zaznamenat jeden časový úsek. Čas je zde udávaný jako počet jednotlivých snímků na jednu vteřinu. Normy snímků na vteřinu se různí, evropská norma PAL obsahuje 25 snímků na vteřinu, norma pro střední a severní ameriku NTSC zahrnuje 30 snímků za vteřinu. Nicméně můžete si vytvořit normu vlastní. Lidské oko nedokáže rozpoznat rozdíl mezi přechody jednotlivých snímků, pokud se snímky mění přibližně 24 krát za vteřinu a obraz vidí jako ucelenou událost.

Při animaci vám bude 3ds Max pomáhat interpolací. V praxi to znamená, že vám stačí vytvořit dvě události, které jsou na časové ose od sebe vzdáleny více než o 1 snímek a Max tyto přechodové mezisnímky např. posun objektu z bodu A do bodu B vytvoří sám.

Po této fázi nezbývá nic jiného, než nastavit parametry renderování a spustit render. V závislosti na nastavení renderu trvá i doba výpočtu snímků. Tato doba se může velmi lišit, od pár minut až několik hodin, či dní na jediný snímek. Představte si jak dlouho to je. Při normě PAL má jedna vteřina 25 snímků, tudíž při 2 hodinách výpočtu jednoho snímku trvá, renderování jedné vteřiny videa přibližně dva dny, minuta videa 125 dní. Takto dlouhá doba renderování nebývá neobvyklá ani na těch nejvýkonnějších počítačích. Celovečerní animované filmy se renderují běžně dlouhé měsíce. Výhodou je, že během tohoto procesu nemusíte u počítače vůbec být. Největší nároky klade renderování na procesor. Běžná praxe je využívání tzv. renderovacích farem. Jedná se o propojení více počítačů nebo serverů, čímž se dosahuje velkého výpočetního výkonu.


Uživatelské rozhraní v 3ds Max

Prostředí Maxe se příliš neliší od prostředí jiných grafických programů. Obsahuje dvě hlavní části.


Rozhraní 3ds Max (Pro zvětšení klikněte)
Hlavní nabídka

Obsahuje nejdůležitější nabídky, které jsou rozděleny do logických kategorií, podle polí jejich působnosti.

Hlavní nástrojový panel:

Nachází se v něm nejčastěji používané nástroje pro tvorbu scény. Většina z těchto nástrojů má své klávesové zkratky. Po čase zjistíte, že většinu používání těchto nástrojů tolikrát opakujete, že je výhodnější pro rychlejší přepínání mezi nimi se některé klávesové zkratky naučit.

Příkazový panel:

V příkazovém panelu jsou nejdůležitější věci pro tvorbu všech objektů ve scéně a jejich modifikaci.

Navigační ovládací prvky::

Slouží pro navigaci ve scéně.

Záznam a přehrávání animace:

Pomocí této části vytváříte animaci a také kontrolujete její průběh

Stavový panel:

Obsahuje některé informace o momentální práci s programem.

Časová osa:

Na časové ose jsou zaznamenány pozice klíčů na snímcích, důležitých pro tvorbu animace.


Práce se soubory


Nabídka pro práci se soubory (Pro zvětšení klikněte)

V novějších verzích programu, který popisuji, se dostalo větší změny uživatelskému rozhraní. Veškeré příkazy týkající se práce se soubory se nyní zobrazí při kliknutí na ikonu Maxe, která se nachází úplně nahoře vlevo.

Při umístění kurzoru na jednu z ikon vlevo se automaticky mění i nabídka, která je vpravo vedle těchto ikon.


Hlavní nabídka


Hlavní nabídka (Pro zvětšení klikněte)

Je možné, že časem vám do hlavní nabídky přibydou další nabídky. Některé rozšíření Maxe je zde totiž přiřadí.


Hlavní nástrojový panel

Obsahuje nejpoužívanější nástroje. Při umístění kurzoru nad kteroukoliv ikonu se zobrazí název nástroje, jenž představuje.

Ikony hlavního nástrojového panelu
Určení vztahu mezi objekty (Select and Link, Unlink Selection, Bind to Space Warp)
Výběrové nástroje (Selection Filter, Select Object, Select by Name, Selection Region, Window/Crossing)
Nástroje pro změnu zkratek a nastavení světel (Select and Manipulate, Keyboard Shortcut Overide Toogle)
Nástroje ulehčující transformace (Snaps Toggle, Angle Snaps Toggle, Percent Snaps Toggle, Snipper Snap Toggle)
Tvorba pojmenovaných výběrů (Edit Name Selection Set, Create Selection Set)
Zrcadlení a zarovnávání (Mirror, Align)
Tvorba a správa vrstev (Manage Layers)
Modelovací nástroj, animační nástroj, schématický pohled (Graphite Modeling Tools, Curve Editor, Schematic View)
Editor Materiálů (Material Editor)
Nástroje pro render (Render Setup, Render Frame Window, Render Production)

Některé nástroje obsahují dole šipečku, pokud na ně kliknete a podržíte levé tlačítko, myši otevře se vám malá nabídka pro záměnu aktuálního nástroje jiným.

Ikony příkazového panelu
Create otevírá panel pro tvorbu nových objektů a obsahuje výběr dalších panelů.
Zleva doprava 3D primitiva, 2D primitiva, světla, kamery, pomocníci, prostorové deformace, systémy.
Modify otevírá panel pro úpravu již vytvořených objektů.
Pomocí panelu Hierarchy můžete řídit hierarchické vztahy mezi objekty.
Panel Motion skrývá pomocné nástroje pro animaci.
Pomocí Display si můžete upravovat zoobrazení, skrytí, zmražení objektů atd.
Panel Utilities obsahuje spíše specializovanější nástroje a různé pomocníky.

Práce a navigace v prostoru

Viewport jinak řečeno i výřez je okno ve kterém probíhá vaše tvorba a ve kterém vidíte její výsledky. Aktivní viewport bývá označen žlutým rámečkem. Jedině právě v něm pracujete, i když se výsledky zobrazují i v jiných viewportech.


Zatím prázdný viewport

Mezi viewporty se dá přepínat kliknutím levého nebo pravého tlačítka myši. Rozdíl je v tom, že pokud máte vybraný nějaký nástroj, tak při kliknutí levého tlačítka do neoznačeného viewportu začínáte tvořit. U pravého tlačítka máte jistotu, že viewport pouze vyberete.

Levý dolní roh viewportu obsahuje zobrazení tří os. Pomocí něj se můžete orientovat.
Vlevo nahoře je z leva první v pořadí {+} po jeho rozkliknutí můžete upravit parametry viewportu. Další {Front nebo Top, Left, Bottom, Perspektiva, Ortographic, Back, Left, Right} označuje směr pohledu na scénu, v tomto případě se jedná o přední pohled. Údaj {Wireframe} označuje jaký je ve viewportu typ zobrazení. Existuje několik druhů a každý z nich je vhodný na něco jiného. Více se dozvíte v kapitole Modelování.

Navigační ovládací prvky
Navigační ovládací prvky: Zoom přibližuje obraz v pracovní části. Jednotlivá okna těchto částí se nazývají Viewporty. (Alternativní možnost přiblížení je točením kolečkem myši. - Přibližování po přírůstcích. Nebo přidržením CTRL + ALT + prostřední tlačítko myši a jejím pohybem – Postupné přibližování.)
Zoom All taktéž přibližuje obraz jako Zoom s rozdílem, že přiblíží/oddálí všechny Viewporty.
Zoom Extens Selected. Přiblíží co nejvíce právě vybraný objekt, zároveň tak aby šel vidět celý. (Klávesová zkratka "Z")
Zoom Extens All Selected. Kombinace Zoom All a Zoom Extens Selected. Přiblíží objekt ve všech viewportech zároveň.
Field-Of View upravuje zorný úhel, pod kterým se díváte na scénu pomocí viewportu.
Pan view umožňuje takzvané švenkování. Pohled se posouvá v rovině kolmé na směr pohledu. (Přidržením prostředního tlačítka myši a jejím pohybem.)
Orbit SubObject dokáže otáčet pohledem ve viewportu. (Alternativní možností je podržení ALT+ prostředního tlačítko myši a její pohyb)
Maximize Viewport Toggle maximalizuje vybraný viewport přes celý pracovní prostor. (Klávesová zkratka "ALT+W")

Někteří grafici tvrdí, že práce s těmito ikonkami je nemotorná. Souhlasím s nimi. Používání klávesových zkratek může práci několikanásobně urychlit. Navíc je daleko intuitivnější.

Stavový panel

Obsahuje například informace, na které pozici se právě nachází kurzor nebo vybraný objekt. Tato pozice je udána třemi souřadnicemi X,Y,Z.


Aktuální souřadnice

Pokud máte vybraný objekt v políčkách X, Y, Z se zobrazí čísla. Do těchto políček můžete kliknout a změnit jejich hodnotu, čímž změníte i polohu objektu na vybrané ose. Zámkem vlevo se dá zamknout veškeré nové vybírání, vybraný objekt zůstane vybrán, dokud zámek "neodemknete". Pro tuto akci lze použít i mezerník.


Toto tlačítko zapíná/vypíná zjednodušené zobrazení ve viewportu, kvůli rychlejší odezvě systému. V zatím nejnovější verzi 3ds Max 2013 jej však nenajdete.

Časová nebo spíše snímková osa

Informace o mřížce

Animační klíče

Běžné přehrávání a nastavení doby

Další informace o prostředí Maxe se dozvíte dalších částech stránky, jelikož jsou více spjaté se specializovanějšími činnostmi.

zpět
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat