Úvod do počítačové grafiky

Momentálně existuje řada grafických aplikací. Každá aplikace je uzpůsobena na různou práci. Při výběru grafického programu je nutné promyslet si, co vlastně potřebujete vytvořit.


Rasterová grafika

2D grafiku dělíme na rastrovou a vektorovou. Rastrová 2D grafika je ve své podstatě ta nejzákladnější, která může být. Obrázek je zde popsán pomocí jednotlivých bodů, nazývaných odborně pixely. Každá obrazová informace má své rozlišení. Rozlišení je počet řádků a počet sloupců. Tudíž obrázek s rozlišením 800x600 obsahuje přesně 480 000 obrazových bodů, nazývaných pixely. Každý z těchto 480 000 pixelů obsahuje dvě hlavní informace, první z nich o své pozici a druhou o své barvě. Tato barva je poskládána jedním z barevných modelů např. RGB nebo CMYK. Několik číselných hodnot udávající barevnost jednotlivých složek dohromady tvoří jednu ucelenou barvu použitou pro daný pixel. Tyto aspekty společně vytváří obrazovou informaci rastrové grafiky. Tvorba rastrové grafiky je velice jednoduchá, buďto se dá pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru nebo přímo nakreslit některým programem pracujícím s rastrovou grafikou. Nejznámější z nich je Photoshop od firmy Adobe. Její nevýhodou jsou velké nároky na zdroje paměti, snižování kvality při změně velikosti a při dostatečném přiblížení patrnost jednotlivých pixelů, vypadajících jako jednobarevné čtverce.


Viditelné pixely

Vekterová grafika

Pokročilejším druhem 2D grafiky je grafiky vektorová. Ve vektorové grafice je obrázek popsán pomocí základních geometrických útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky.

Jelikož je popsána matematicky umožňuje vektorová grafika neomezené zvětšování beze ztráty kvality, protože se podle úrovně zvětšení nebo zmenšení přepočítávají veškeré pixely. To je jedna z jejich největších výhod. Jednotlivé objekty se dají ve vektorové grafice upravovat samostatně. Paměťové nároky jsou většinou menší než u rastrové grafiky. Nevýhodou vektorové grafiky je složitost pořízení. Vektorový obrázek se většinou vytváří pomocí specializovaných programů pracujících s vektorovou grafikou. Práce s těmito programy bývá náročnější. Typickým zástupcem těchto programů je Illustrator od firmy Adobe.


Vektorová paprika celá

Na následujícím příkladu vidíte obrázek papriky. První obrázek je celá paprika, tak jak vypadá ve vektoru i v rastru, vypadá stejně hladce v obou případech. Druhý obrázek znázorňuje přiblížení papriky při použití vektorové grafiky. Třetí a poslední obrázek zobrazuje přiblížení papriky uložené v rastrovém formátu. Samotné obrázky považuji za nejvýstižnější.


Vekterová paprika při přiblížení

3D grafika

Nejpokročilejší práci s grafickým obsahem umožňuje 3D grafika. Oproti 2D grafice, která má pouze dvě osy X a Y přidává 3D grafika třetí osu Z. Tři osy, všechny na sebe navzájem kolmé definují světový prostor s 3D objekty, které v něm leží. Tento souřadnicový systém se nazývá kartézský. Objekty v tomto prostoru tvoří dohromady scénu. Každý z objektů je tvořen z mnoha polygonů, které se na sebe váží (zjednodušeně lze polygon chápat jako část roviny).

Souhrnně lze říci, že 3D grafika pracuje s 3D objekty. Ty se nacházejí v 3D prostoru. Na modely lze aplikovat textury, které jsou uloženy v 2D grafice. Textury obalují model obrazovou informací. Modely lze osvítit různými druhy světel. Modely se dají různě modifikovat a animovat. Lze je také vyrenderovat, což je převod 3D grafiky do 2D obrázku nebo videa, při kterém se počítají např. dopady a odrazy světla, které ve velké míře ovlivňují materiály, které jsou na objektech použity.


Zobrazení modelu

Porovnání programů

Nyní, když jsem vysvětlil základní typy grafiky, zbývá popsat různé programy pro 3D grafiku a rozdělit je podle jejich použití.

V současnosti využívá služeb 3D grafiky mnoho oborů. Ty nejhlavnější z nich jsou:

Program Autodesk 3ds Max dále pouze Max patří do skupiny programů působící na poli zábavního průmyslu. Tomuto programu se věnuji, protože na rozdíl od modelářských programů pro strojírenství a stavařství, které vyžadují maximální přesnost, se Max soustředí hlavně na vizuální výsledek a dovoluje při tvorbě větší volnost.

Pro úplnost musím dodat, že i programy pracující s 3D grafikou určené pro zábavní průmysl mají mezi sebou mnoho rozdílů a každý je vhodný trochu na něco jiného. Jediný program většinou nestačí. V dnešní době přibývá programů, které je nutno pro požadovaný výsledek použít, což sebou přináší větší náročnost na požadavky pro digitální umělce.

Max je jeden z všestranných programů a obsahuje mnoho funkcí, některé z nich jsou příliš komplikované, takže jdou využít velice neohrabaně nebo jen v omezené míře. Důsledek toho je vznik nových specializovaných programů, které jsou určené přímo pro podmnožinu těchto úloh, čímž se práce stává mnohem efektivnější. Tyto specializace jsou například tvorby textur, kompozice, animace speciální vizuální efekty nebo detailní sochařství 3D modelů.

Některé z důležitých doplňkových programů:

Samotný Max můžete taktéž rozšířit různými pluginy nebo pomocí skriptů. Je toho opravdu hodně a na úvod nemá cenu tyto věci vysvětlovat.

Minimální požadavky pro 3ds Max:

Software:

Hardware:

Mé osobní doporučení je brát tyto minimální požadavky pouze orientačně. Je možné, že 3ds Max vám pojede i na počítačové soustavě s některou součástkou, která je slabší než zde uvedená. Max není typický program, který by měl minimální požadavky pevně dané. Je totiž editor a zároveň prohlížeč. Tím chci říct, že nejdůležitější aspekt, který je nutný zahrnout při určování minimálních požadavků je právě scéna (obsah), na kterém hodláte pracovat. Čím více je scéna komplexnější tím více rostou nároky hardware.

3ds Max existuje v několika verzích 3ds Max (2010, 2011, 2012) a 3ds Max Design (2010, 2011, 2012). Rozdíly v nich jsou téměř nepostřehnutelné, 3ds Max se soustřeďuje na multimédia a 3ds Max Design na reálné zobrazení většinou architektury. Každá verze 3ds Maxu navíc existuje ve dvou variantách 32bitová a 64 bitová. Rychlejší je 64bitová, umožňuje lepší práci s programem a jeho vyšší odezvu.

* Požadavky vedle nichž je hvězdička jsou nutné pro 64bitové verze 3ds Maxe.

zpět
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat