Transformace objektů


Pojem transformace

Pod pojmem transformace se v 3ds Max myslí změna polohy, otočení, nebo velikosti objektu. Obrázky k nástrojům jsou vyobrazeny v kapitole Hlavní nástrojový panel, avšak není nutné je znát, dají se použít i zkratky. Jakmile máte nástroj vybraný, jeho ikonka se zvýrazní a tak budete neustále vědět, který z nich používáte. Nástroje určeny k transformaci jsou:


Výběrové nástroje

Jak jste si jistě všimli, každý z transformačních nástrojů má přídavek "Select". Select znamená anglicky výběr a přesně to dělají i tyto nástroje, vyberou nejprve objekt, pak jej transformují. Pokud objekt není vybraný, nedá se ani transformovat. V případě, že by transformační nástroje neplnili funkci výběru, museli byste použít nejprve nástroj Select:

Možná si řeknete k čemu je tedy dobrý nástroj Select, když můžete používat rovnou některý z trasformačních nástrojů? Je to jednoduché. Někdy potřebujete objekty pouze vybrat a chcete mít jistotu, že je nikam neposunete, neotočíte nebo je třeba nezvětšíte. V tento moment chcete jenom vybírat. Ze všech nástrojů z Hlavního nástrojového panelu je pro přímý výběr nejlepší volbou právě nic jiného než nástroj Select.

Nástroj Select sice není přímo trasformační, ale je důležitý pro další pokračování a tak nejprve vysvětlím, jak funguje. Princip výběru u transformačních nástrojů bude stejný. Vybraný objekt má okolo sebe tzv. bounding box, který představuje jeho hranice. Můžete ho zapínat a vypínat pomocí klávesy "J".

Pro představu jak funguje, stačí jednoduchá situace. Máte tři Boxy a chcete:


Vybraný objekt - Bílé čáry značí: Bounding Box

Výběrový obdélník

Možností výběru je mnohem více. Nástroj Select by Name otevře okno, ve kterém jsou uspořádány všechny objekty. Stačí zadat název požadovaného objektu do políčka Find (hledat). Shoduje-li se hledaný název s některým z názvů objektu ve scéně, objekt se v okně zvýrazní. Pak na něj klikněte levým tlačítkem myši a potom na OK. Tím se tento objekt vybere.

Ikona, která je běžně nastavená na Rectangular Selection Region má dole vpravo šipečku. Představte si, že na tomto místě je více nástrojů umístěných v šuplíku. Kliknutím a podržením myši nad stávajícím nástrojem se tato nabídka (šuplík) otevře a odhalí další nástroje, které obsahuje. Stejný postup se dá provádět u každé z ikon s malou šipečkou.


Selection Region

Na obrázku vidíte jednotlivé druhy výběrových oblastí. Od zhora první je klasická obdélníková, druhá kruhová, třetí výsečová, třetí výběr od ruky a pod ním sprejový výběr. S obdélníkovým výběrem si vystačíte téměř vždy. Máte-li zájem používat jiný, prostě na něj najeďte kurzorem a pusťe levé tlačítko myši, které jste právě drželi, kvůli tomu aby se otevřela nabídka.

Pokročilejší možností je výběr pomocí filtrů. Filtry vlevo hned vedle ikony Select. Po zapnutí filtru vybíráte pouze skupinu, kterou jste ve filtru nastavili. Defaultně je nastaveno All, tedy všechny skupiny. Můžete vybírat cokoliv. Nástroj můžete využít například takto: Je-li scéna příliš nepřehledná a vy chcete vybírat pouze světla, vyberete si z filtrů Lights a nestane se vám, že byste vybrali Geometrii nebo cokoliv jiného než světla.


Výběrové filtry

Transformační nástroje

Select and Move

Ovládání nástroje pro posun nemusí být tak jednoduché jak se zdá. Je potřeba vytvořit si jakýsi návyk pohybu v prostoru, abyste věděli, co vlastně děláte. Nejlepší je naučit se to zkoušením.

Vyberte si kterýkoliv objekt, který vás napadne a zapněte nástroj Select and Move. Uvidíte tři osy, které jsou na sebe kolmé. Zkuste si klidně obraz ve výřezu přiblížit třeba pomocí kolečka, osy se nezvětšili ani nezmenšili, jedná se totiž o pracovní nástroj. Tři osy jsou pojmenovány X,Y,Z. Každá má svoji barvu X je červená, Y je zelená, Z je modrá. Když najedete myší na osu, zvýrazní se žlutě. Zvýrazněná osa je ta, se kterou právě pracujete. Klikněte levým tlačítkem a vyzkoušejte se stisknutým tlačítkem pohybovat myší. Objekt se bude pohybovat po ose, kterou jste si zvolili. Nemusí se pohybovat pouze vy směru šipky, jenž ukazuje nástroj, ale samozřejmě i naopak. S tím jak se pohybujete, mění se i souřadnice zobrazené pod časovou osou. Pokud pořád držíte tlačítko myši, vidíte, jak se mění jediné políčko (to pro které přísluší vzdálenost na právě vybrané ose) a ostatní políčka zůstávají nulová. To vám jenom 3ds Max ukazuje, o kolik se vychyluje objekt ze své výchozí pozice na vybrané ose. Po uvolnění tlačítka se zobrazí nové aktuální souřadnice, které vzaly v úvahu vaši provedenou změnu.

Další možností pro pohyb je s vybraným objektem stisknout F12. Objeví se vám dialog klasicky se třemi souřadnicemi rozdělený do dvou částí. První část Absolute:World má za svou vztažnou soustavu celý svět. Pozice objektu je absolutní. Offset:World je část pro relativní pozici. Zadáním do Offset:World změníte pozici v závislosti na původní světové pozici objektu. Po potvrzení se znovu vynuluje, jelikož zde uvádíte pouze relativní vzdálenost od předchozí pozice.


Select and Move

Zmáčknete-li mezerník s vybraným objektem, zamknete výběr. Nepůjdou již vybrat ostatní. Zapnutou funkci poznáte zvýrazněním ikonky zámku blízko souřadnic objektu názvem Selection Lock Toggle. Vedle ní se nachází Absolute Type Transform-In jedná se o obdobu okna pro zadání pozice v části Offset:World, při zapnutí funguje změna polohy při zadávání souřadnic stejně.

Aby toho nebylo málo, je zde možnost pohybu ve dvou osách zároveň. Jinými slovy, pohybu v objektů v rovině. Při práci v operačním systému i aplikacích také pohybujete kurzorem v jedné rovině. Stůl nebo jiná podložka je brána jako rovina, ze které čte myš informace. Ty poté převádí na monitor, který taktéž zobrazuje do jediné roviny. Jediný rozdíl s pohybem objektů v Maxu je, že jelikož se jedná o program pro práci s 3D obsahem a myš se dokáže snímat pohyb pouze z 2D prostoru, obsahuje Max pro pohyb tři na sebe vzájemně kolmé roviny, které umožňují tímto způsobem přesouvat objekty ve 3D prostoru. Můžete pracovat pouze samostatně s jednou rovinou, kterou si nejprve vyberete. Stačí kliknout do malého čtverečku mezi osami, který představuje pohyb v rovině určené osami a pohybovat myší. Na předchozím obrázku Select and Move vidíte nástroj připravený pro pohyb v rovině X,Y.

Select and Rotate

Další neméně důležitý nástroj. Kromě pohybu s objektem máte možnost jím i rotovat. Rotaci provedete s označeným objektem kliknutím na jednu z os, okolo které se má objekt otáčet. Při otáčení se zobrazí míra velikosti otočení oproti původní udaná ve stupních.

Stisknutím klávesy "A" zapínáte Angle Snap Toggle. Otáčení poté probíhá po přírůstcích např. po 5ti stupních. Aktivní osa okolo které otáčíte, je zbarvena žlutě. Barvy os označují stejné osy jako v případě nástroje Select and Move. Stisknete-li klávesu "F12" se zapnutým nástrojem pro otáčení zobrazí se vám podobná nabídka jak v případě pohybu objektu s tím rozdílem, že zde udáváte rotaci. Klasicky má dvě části Absolute:World a Offset:World reprezentují stejnou věc jako v případě pohybu. Absolute je absolutní rotace závislá na světovém prostoru, Offset je rotace závislá na poloze před započetím rotace, přičemž původní poloha v Offset je vždy výchozí a tudíž má hodnoty 0,0,0.


Select and Rotate

Select and Scale

Poslední z transformačních nástrojů je nástroj Select and Scale ovládající velikost objektu. Vyberte objekt a klikněte na nástroj Select and Scale, nebo klikněte na nástroj Select and Scale a vyberte objekt. Tento nástroj stejně jako ostatní využívá tří os. Táhnutím za osu X zvětšujete objekt na ose X, táhnutím za osu Y zvětšujete objekt na ose Y atd. Navíc můžete zvětšovat ve dvou osách zároveň. Osy jsou propojeny trojúhelníky. Kraji těchto trojúhelníků řídíte, jinými slovy ovlivňujete velikost objektu v osách, kterým přísluší (jsou zvýrazněny žlutě). Uprostřed os, táhnutím nastavujete velikost celého objektu rovnoměrně ve všech osách.


Select and Scale

Nástroj má několik variant. Zobrazíte je a změníte kliknutím na ikonu nástroje jejím podržením a puštěním nad vybraným nástrojem stejně jako v případě Selection Regionu.


Varianty: Select and Scale

První varianta nástroje, (na obrázku od shora) představuje běžnou změnu velikosti objektu pomocí os. Druhá varianta nástroje Select and Non-uniform Scale souvisí s nerovnoměrnou změnou měřítka. Změní velikost objektu neproporcionálně. Nástroj Select and Squash umožňuje vytvořit stlačení objektu. V praxi se objekt na některé ose stlačí a na některé zase roztáhne.


Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy nejsou sice transformace, zato úzce s nimi souvisí. Určují směry nebo natočení os v prostoru. Již víte, že pomocí těchto os s objekty pohybujete, rotujete nebo jim měníte velikost.


Výběr souřadnicových systémů
zpět
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat