Organizace scény


Skupiny

Seskupování objektů je velice užitečný nástroj, který pomůže v přehlednosti. S vytvořenou skupinou manipulujete stejně jako by byla pouze jeden objekt, přitom se skupina skládá minimálně ze dvou objektů. Množství objektů, ze kterých se skupina skládá, není omezený.


Skupina objektů

Skupinu vytvoříte vybráním více objektů a poté pomocí Group => Group. Přestala vám vyhovovat některá skupina? Nevadí, můžete to změnit, stačí vybrat skupinu a kliknout na Ungroup. Skupina se pomocí tohoto příkazu rozpadne. Skupinu otevřete příkazem Open, poté můžete nezávisle pracovat s objekty skupiny. Znovu ji uzavřete pomocí příkazu Close. Explode zruší veškeré skupiny ve skupině. Další objekt ke skupině připojíte přes Attach a odpojíte přes Detach.


Nabídka pro skupinu

Sady pojmenovaných výběrů

Sady pojmenovaných výběrů mají jednu zvláštnost, nemusíte je totiž otevírat, pokud chcete pracovat se samostatnými objekty. Pro vytvoření stačí vybrat objekty, které mají sadu tvořit, zadat její název do pole Create Selection Set a potvrdit Enter. Ve viewportech výběrovou sadu nevyberete jediným kliknutím na některý z objektů, který ji tvoří. Musíte ji vybrat v seznamu, který tyto sady obsahuje.


Vytváření pojmenovaného výběru

Po vytvoření výběrů naleznete širší možnosti v okně Named Selection Sets. První ikonou zleva vytváříte nové pojmenované výběry. Druhou ve tvaru červeného křížku rušíte již vytvořené. Add Selected Object ve tvaru plus dokáže přidat další objekt do stávajícího výběru, zatímco malé mínus jej z výběru odebere. Příkaz Select In Object Set vybere všechny objekty ve skupině. Select Object by Name vybere objekt podle jména. Highlight Select Objects zvýrazní názvy vybraných objektů v okně Named Selection Sets. Jeden objekt může náležet i více sadám.


Sady pojmenovaných výběrů

Průzkumník scény (Scene explorer)

Pomocí nástroje Scene Explorer získáte přehled nad scénou. Nástroj je koncipovaný podobně jako průzkumník ve Windows. Vidíte v něm, jaké objekty se ve scéně nachází a jaké mají mezi sebou vztahy. Otevřete jej z Tools => New Scene Explorer.


Scene Explorer

Do pole Find zadáváte název hledaného objektu. Vlevo máte aktivované nebo neaktivované ikonky, přičemž každá symbolizuje jiný druh objektů. Ty fungují jako filtr. Ikonka (druh objektů) který není aktivován se ani nevyhledává.


Hierarchie objektů (Object Hierarchy)

V rámci animace je téměř nutností rozumět pojmu hierarchie objektů. V hierarchii existují dva základní typy hierarchických objektů. Prvním z nich je rodič a druhým je potomek. Potomek následuje rodiče, rodič potomka už nenásleduje. Tyto a další rozvětvené vztahy spravujete přes Schematic View.

Připojit potomka k rodiči je jednoduché. Stačí, když budete mít ve scéně dva objekty. Potom si zvolte nástroj Select and Link (viz. kapitola Základní pojmy a obecný postup podkapitola Hlavní nástrojový panel). Klikněte levým na potomka, držte myš, přesuňte kurzor nad rodiče a uvolněte tlačítko myši. Tím jste propojili tyto dva objekty hierarchickým vztahem.

Pomocí ikony na hl. nástrojovém panelu zapněte Schematic View. V něm můžete toto nově vzniklé propojení objektů vidět a měnit.


Schematic view

Správa souborů

Tento nástroj vám umožňuje lepší otevírat MAX soubory, protože před otevřením zobrazí jejich náhledy. Nástroj Asset Browser naleznete v panelu Utilities. Vybíráte ze stromové struktury složky a potom soubory v nich obsažené. Pomocí Filter můžete filtrovat hledané soubory. Podporované souborové formáty jsou AVI, BMP, CIN, CEL, GIF, HDRI, IFL, IPP, JPEG, MPEG, PNG, PSD, MOV, RGB, RLA, RPF,VST, TIF, YUV, DSS. Samozřejmostí jsou MAX soubory a všechny importovatelné soubory.


Asset Browser
zpět
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat