Práce s modifikátory

Modifikátory jako takové mají za úkol přidat objektům další vlastnosti a ty poté dále upravovat. Modifikátory přidáváte na vybraný objekt nebo na více objektů. Můžete je přidat přes nabídku v Hlavní nabídce, která má název Modifiers nebo přes panel modify vyberete modifikátor z Modifier List, avšak v něm nemáte modifikátory uspořádány do skupin podle použití, zatímco v nabídce Modifiers ano.

Existuje několik skupin modifikátorů:

Nemám za cíl vám do detailu popsat všechny modifikátory, protože je jich opravdu mnoho a navíc, každý náleží jiné kapitole a dohromady by se to pletlo. Zato vám chci vysvětlit, jak fungují, jak se nastavují a jejich účel v tvůrčím procesu. Vysvětlovat modifikátory budu na modelovacích modifikátorech, které nejspíše nejčastěji využijete. Je spousta modifikátorů, které za celou dobu nejspíš ani nepoužijete, to vše záleží na tom, jak i s čím chcete pracovat.

Konkrétně se blíže zmíním o některých parametrických deformátorech a modifikátorech pro dělení povrchu.

Začnu modifikátorem Bend. Anglické slovo bend znamená ohýbání, tudíž lze s toho vyvodit, že tento nástroj je určený pro ohýbání objektů. Chcete-li některý objekt ohnout, budete postupovat následovně: Nejprve si vyberete objekt. Pak z hlavní nabídky si vyberete Modifiers => Parametric Deformators => Bend nebo z hlavního nástrojového panelu vyberete panel Modify a z nabídky Modifier List vyberete Bend. Tímto jste přiřadili modifikátor ohýbání vybranému objektu. Pod nabídkou Modifier list se vám přidá do zásobníku modifikátorů Bend.


Zásobník modifikátorů (Pro zvětšení klikněte)

Přidáním modifikátoru k objektu se vám k objektu přidaly parametrické možnosti jeho úpravy v závislosti na typu modifikátoru. V tomto případě můžete měnit úhel ohnutí ve políčku Angle a v políčku Direction měnit natočení ohnutí. V Bend Axis měnítě osu, podle které se má objekt ohýbat. V políčkách Limits nastavujete kam až má modifikátor působit. Upper Limit je horní limit a Lower Limit je spodní. Aktivováním Limit Effect tyto limity zapnete.


Výchozí válec

Válec upravený modifikátorem Bend

Zbytek modifikátorů se řídí podobnými principy. Nejčastěji nejspíše ještě využijete Lattice, Mirror, Noise, Push, Relax, Shell, Slice, Skew, Spherify, Squeeze, Twist, Taper, Wave. Lattice dokáže zobrazit segmenty, které se zobrazí pomocí nové geometrie. Mirror zrcadlí model. Noise vytváří nepravidelné prohlubně a vyvýšeniny. Push zvětší objem. Relax sníží pnutí mezi polygony. Shell vytáhne model do prostoru. Slice rozdělí model pomocí řezné plochy. Skew je zkosení. Spherify dokáže upravit model k podobě koule. Squeeze je zmáčknutí modelu, Twist zkroucení. Taper vytváří trubicové tvary. Wave zase vlny. Jak vidíte, je toho opravdu hodně. Chcete-li modifikátory ovládat, jejich vyzkoušení vás nemine. Zato však již víte, jaký mají účel a jak fungují.

zpět
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat